بی کلک

جكی چان به خاطر علی ضياء به ايران مي‌آيد!

باشگاه خبرنگاران گزارش داد: هفدهمين قسمت از برنامه ويتامين 3 با اجرای سيد علي ضياء از شبكه 3 سيما به روي آنتن رفت!

ويتامين 3 با دكور جديدي از چينش سفره شب چله به استقبال شب يلدا رفت.

مجري پس از شروع ويتامين 3 به خواندن خبرها پرداخت: در خبراول گفته شد كي روش عنوان كرده در غرب آسيا به دنبال كسب نتيجه نبودم و ايمان و اعتماد به خدا به جام جهاني مي رويم.

در خبر ديگري ذكر شد جكي چان گفته به طورقطع به ايران مي آيم ضياء در تشريح اين خبر به بيان خودش اظهار داشت از آن زمان كه سنگ قبر بورسلي را در برنامه نشان داديم جكي چان به ما زنگ زد كه در اين خبرها به خبرهاي برنامه ويتامين ث قاتل بروسلي را پيدا كنيد و بعد هنگام صحبت ما من به فرد كنار دستي خود مي گفت اين علي ضياء همان كه معروف است و بعد گفت به طور حتم به ايران خواهم آمد.

در بخش كارشناس دكتر اسماعيل خادم كارشناس طب سنتي مهمان برنامه ويتامين 3 بود و همچنين احسان قائم مقامي استاد بزرگ شطرنج و مطهره اسدي شطرنج باز از مهمانان برنامه امروز بودند.

مجتبي موسوي رئيس اداره حجم سازمان زيباسازي شهر تهران مهمان تلفني برنامه بود ودر خصوص مجسمه هاي فرشته هاي تهران گفت: مجموعه فرشته هاي واقع در اتوبان حكيم در انتهاي يادگار امام كه در قسمتي از تپه ها ديده مي شد به دليل پروژه فضاي سبز جذا شده كه پس از اتمام اين پروژه دوباره هنرمند ما با يك طراحي جديد آن را نصب خواهد كرد..

وي در خصوص مجسمه هاي سرقت شده در طي چند وقت اخير اظهار داشت: 90 درصد از آثار سرقت شده توسط سازندگان مجدداً ساخته و طراحي شدند.

گفتني است برنامه صبحگاهي ويتامين 3 با اجراي سيد علي ضيا با تهيه كنندگي علي زاهدي شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7 تا 8:30 دقيقه از شبكه سه پخش مي شود.