بی کلک

کنکوری ها تشریحی بخوانید یا تستی؟

با شروع فصل امتحانات سوالی که برای دانش اموزان پشت کنکوری مطرح است این است که درسها را تشریحی بخوانند یا تستی؟

 

دکتر نکوئی مشاور تحصیلی در گفتگو با خبرنگار علمي گفت: دانش آموزانی که امسال مشغول امتحانات مدرسه هستند و هم برای کنکور آماده می شوند باید 4درسی که شامل امتحانات نهایی می شود را تشریحی بخوانند.

 

وی در خصوص نحوه مطالعه دروس امتحانات نهایی افزود: داوطلبان باید دقت کنند که 3درصد دروس را به صورت تستی و 70درصد را به صورت تشریحی مطالعه کنند و این میزان مطالعه در مورد دروس امتحانات داخلی به صورت مساوی است.

 

نکویی توصیه کرد: درسهای عمومی را به صورت تست به کتاب مطالعه کنند به این صورت که هر روز صبح از ساعت 8صبح تا 9:15مثل کنکور از خود آزمون بگیرند برای هر درس یک ربع تست بزنند و پس از بررسی جواب های نادرست را رفع اشکال کنند که به این روش تکنیک نقصانی می گویند .

 

وی گفت : قرار نیست دانش آموزان سر‌آزمون همه سوالات را جواب دهند  آنها پس از پایان آزمون  می توانند پاسخ های خود را بررسی کنند و مباحثی که در آنها ضعیف هستند را شناسایی و دوباره به کتاب مراجعه و  مطالعه کنند.

 

نکویی در خصوص درسهای اختصاصی هم گفت: درسهای اختصاصی  را به صورت حجمی باید مطالعه کنند به طور مثال تجربی ها 3ساعت درس زیست را می خوانند  و کتاب ها را سریع ورق می زنند و پس از آن چند تا تست سراسری می زنند باید دقت کنند که  این وقت یادگیری نیست و نباید تست تألیفی بزنند.

 

این مشاور همچنین گفت: در این برهه از زمان داوطلبان فکر می کنند هر چه خوانده اند فراموش کرده اند ولی باید بدانند که این موضوع طبیعی است.

 

دانش آموزان نباید زیاد درگیر برنامه ریزی شوند و بهتر است یک جدول چک مارک یا روند نما داشته باشند که هر درس را که می خوانند آن را یاد داشت کنند تا چیزی را فراموش نکنند.