بی کلک

برآورده شدن آرزوهای شما تنها در 3 دقیقه!

بسیاری از دانشمندان در مطالعات خود دریافتند که برای برآورده شدن آرزوها باید هفته ای 3 دقیقه را به تفکر و تحلیل زندگی خود بپردازند.

 

بی کلک - باشگاه خبرنگاران، گریه کردن باعث تخلیه ی احساسات می شود کمک می کند تا سریع تر و منطقی تر راجع به یک موضوع مهم در زندگی تصمیم گرفت.

 

تمام افراد با شناخت خصوصیات اخلاقی یکدیگر مانند حساسیت ها، توانمندی ها و تفاوت های اخلاقی می توانند یکدیگر را در حل مشکلات کمک کنند.

 

دانشمندان با انجام آزمایشاتی میان 155 هزار داوطلب دختر و پسر دریافتند که دخترها زودتر به آرزوهایشان می رسند زیرا نسبت به پسرها بیشتر با خود خلوت می کنند.

 

دختران در مورد حالاتی نظیر امنیت آرامش، دوستی ها و صمیمیت متقابل خود در زندگی راحت تر با دیگران به گفتگو می پردازند از این رو دیگران بیشتر می توانند به آن ها کمک کنند و مشاوره های لازم را به آن ها بدهند اما پسرها بیشتر احساس خود را از دیگران مخفی می کنند و دیگران کمتر از میزان علایق آن ها سر در می آورند از این رو دختران در برآورده شدن آرزوهای خود موفق ترند.