بی کلک

چگونه ابروهایمان را برداریم؟

برای شروع آموزش بر داشتن ابرو از ساختمان ابرو شروع می کنیم و نکاتی مهم در فرم دادن به ابرو در چهره های مختلف و همچنین مدلهای آن راتشریح کرده و آموزش می دهیم:

 

1- تاج یا سینه ی ابرو : از رستنگاه مو تا یک چهارم ابرو ، تاج یا سینه ی ابرو گفته می شود . در قسمت تاج ابرو موها بصورت مستقیم به طرف بالا یا بطور مایل می رویند .

 

2- مرتفع ترین قسمت ابرو یا در واقع قله ی ابرو آرک ابرو نامیده می شود .

 

3- قسمت انتهای ابرو دم ابرو نامیده می شود .حد فاصل بین دو ابرو باید بطور تقریبی به اندازه ی یک چشم باشد یعنی در واقع به اندازه ی طول یک چشم پاک می شود . هر چه فاصله ی دو ابرو کمتر باشد چهره اخمو تر به نظر می رسد .

 

- برای افرادی که انحراف چشم به طرف داخل دارند ، وسط ابرو کمی بیشتر از اندازه ی یک چشم پاک می شود.

 

- برای افرادی که انحراف چشم به طرف خارج دارند ، اصلا وسط ابرو را باز نمی کنیم و از تاج ابرو چیزی برداشته نمی شود . زیر ابرو را برداشته و مرتب می کنیم.

 

ابرو و مدلهای آن :- ابرو ی کمانی- ابروی هشتی- ابروی مستقیم یا شمشیری- ابرو شیطانی

 

تاج ابرو به دو حالت گرفته می شود :

 

۱- بصورت مستطیل که برای صورتهای پهن و درشت مناسب تر است

 

۲- بصورت گرد که برای صورتهای ظریف مناسب تر استبرای برداشتن ابرو همیشه به این نکته توجه داشته باشید که بنا به درخواست مشتری هر ابرویی را نمی توان به هرمدل خواسته شده ی مشتری تغییر شکل داد. بهتر است ابرو مدل طبیعی و زیبا تری داشته باشد تا بطور ناقص و لنگه به لنگه به یک مدل درخواستی در بیاید

 

ابرو مدل هشتی : بعضی ابرو ها به طور طبیعی بصورت هشت می باشدپند . معمولا در این مدل به تاج ابرو کاری نداریم . یک رج یک رج زیر ابرو را پاک می کنیم . برای کمان کردن ابروی مدل هشت تیزی ارک ابرو را از بالا ( نه از زیر ابرو ) آرام آرام و با دقت ور می داریم بطوری که تیزی هشت به کمان تبدیل شود.

 

ابروی مستقیم یا شمشیری : این مدل ابرو چهره را جوان تر و شاداب تر نشان می دهد . این ابرو بطور مستقیم و با دم بسیار کوتاه است . این مدل ابرو برای عروس پیشنهاد نمی گردد مگر در مواقع ای ابرو های شخص به چشم بسیار نزدیک و چشم ها درشت باشند.

 

ابروی شیطانی : برای خشن جلوه دادن چهره ها از این مدل ابرو استفاده می شود . مدیران و کسانی که چهره ی جدی و خشن را ترجیح می دهند از این مدل استفاده می کنند . در این مدل دم ابرو کمی به طرف بالاست .

 

نکاتی مهم در فرم دادن به ابرو در چهره های مختلف :

 

۱- در صورتهای مستطیل شکل ، ابرو بهتر است بطور مستقیم برداشته شود زیرا درازی و کشیدگی صورت را تا حدی محو می کند.۲- در صورتهای مربع شکل ، ابرو بهتر است بطور زاویه دار برداشته شود زیرا پهنای صورت را تا حدی محو می کن.۳- در پیشانی های کوتاه ابرو با زاویه ی کم برداشته می شود.