بی کلک

به دونه و چهارتخم برای سرفه معرکه هستن

وقتی فردی دچار سرفه می شود و به اصطلاح سرفه اش بند نمی آید, بزرگترهای فامیل سریع نسخه ای شامل مصرف به دانه و چهارتخم را برایش می پیچند.

هرقدر هم که جوان ترها به این باور اعتقاد نداشته باشند و از خوردن آنها امتناع کنند اما از نظر کارشناسان طب سنتی این باور درست است: به دانه و چهارتخم به دلیل داشتن خاصیت ضداحتقانی و خلط آور بودن برای درمان سرفه بسیار مفید هستند.

البته بعضی ها به اشتباه از این دو ماده برای درمان سرماخوردگی استفاده می کنند. این کار توصیه نمی شود زیرا به دانه و چهارتخم هیچ تاثیری در درمان این بیماری ندارند.