بی کلک

ابراز انزجار مجید خراطها از اسیدپاشی با اجرا در سی‌وسه‌پل

مجید خراطها یکی از هنرمندانی است که همواره در حرکت های اجتماعی از معضل ها گرفته از کارهای خیریه نقش پر رنگی داشته است.

بی کلک: وی که چند روز پیش با انتشار نوشته ای انزجار خود را از وقایع اسید پاشی اخیر اصفهان اعلام کرده بود, روز جمعه گذشته با حضور در اصفهان و اجرای خیابانی در سی و سه پل, با مردم نصف جهان ابراز همدردی کرد. خراطها گفت: "چنین نیست که از درد و رنج شما عزیزان دور باشم، بلکه در این روزهای سخت من و یاران و عزیزانم در کنار شما خواهیم بود."