بی کلک

همایون شجریان آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان دانلود آهنگ MP3

|| <> دانلود آهنگ ( دانلود آهنگ جدید ) :: همایون شجریان :: - آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان <>||

|| <> دانلود آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان از :: همایون شجریان :: با لینک مستقیم <>||

|| <> آهنگ آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان :: همایون شجریان :: « دانلود به راحتی به وسیله :: بی کلک » :: <>||

|| <> :: _-_ هنرمند سرافراز ایرانی همایون شجریان _-_ :: <>||

N--------------/-|-/--------------M

Download music from {Bikalak.Com} site

Homayoun Shajarian

Ahang Homayoun Shajarian

Homayoun Shajarian Bidar Sho

N--------------/-|-/--------------M

موزیک: علی قمصری

(همراه با متن ترانه آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان)

دانلود آهنگ

همایون شجریان آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان | آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان همایون شجریان

همایون شجریان آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان دانلود آهنگ MP3

N--------------/-|-/--------------M

متن آهنگ همایون شجریان با نام آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان

N--------------/-|-/--------------M

<-/ بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو ->
<-/ بیزار شو بیزار شو وز خویش هم بیزار شو ->
<-/ آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان ->
<-/ خواهی که آید پیش تو بیمار شو بیمار شو بیمار شو ->
<-/ بیمار شو بیمار شو بیمار شو ->
<-/ بی چون تو را بی چون کند روی تو را گلگون کند ->
<-/ خار از کفت بیرون کند وآنگه سوی گلزار شو ->
<-/ بی چون تو را بی چون کند روی تو را گلگون کند ->
<-/ خار از کفت بیرون کند وآنگه سوی گلزار شو ->
<-/ مشنو تو هر مکر و فسون خون را چرا شویی به خون ->
<-/ همچون قدح شو سرنگون و آنگاه دردی خوار شو ->

N--------------/-|-/--------------M

N--------------/-|-/--------------M

- آهنگ همایون شجریان آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان با کیفیت 128 320 MP3  -

N--------------/-|-/--------------M

<-/ این سینه را چون غار دان خلوتگه آن یار دان ->
<-/ گر یار غاری هین بیا در غار شو در غار شو ->
<-/ آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان ->
<-/ خواهی که آید پیش تو بیمار شو بیمار شو بیمار شو ->
<-/ بیمار شو بیمار شو بیمار شو ->
<-/ در گردش چوگان او چون گوی شو چون گوی شو ->
<-/ وز بهر نقل کرکسش مردار شو مردار شو ->
<-/ تو مرد نیک ساده ای زر را به دزدان داده ای ->
<-/ خواهی بدانی دزد را طرار شو طرار شو ->
<-/ طرار شو طرار شو بیدار شو ->

N--------------/-|-/--------------M


کد پخش آنلاین برای وبلاگ ها