بی کلک

مراقب باشید با این مردان و زنان ازدواج نکنید

فان و موزیک در گزارشی به نقل از مهر: ازدواج یکی از حساس ترین و مهمترین وقایع زندگی هر انسانی است، چرا که می تواند روند زندگی فرد را در مسیری خوب یا بد قرار دهد!

به همین دلیل براي ازدواج بايد به دنبال فردي با خصوصيات اخلاقي خوب بود. خصوصيات اخلاقي در واقع نشان دهنده نهاد، سرشت و ارزشهايي است كه هر فرد با آنها زندگي مي كند. خصوصيات اخلاقي يك نفر تعيين كننده رفتاري است كه با خودش و با ما دارد و روزي با فرزندانش خواهد داشت.

خصوصيات اخلاقي خوب، اساس و پايه يك ازدواج موفق است. ممكن است فردي شخصيت خوبي داشته باشد ولي خصوصيات اخلاقي پسنديده اي نداشته باشد. در حقيقت شخصيت حالتي است كه فرد در دنياي بيرون از خود و در محيط بيرون از خانه به خود مي گيرد. ما هم حتما با افرادي مواجه شده ايم كه واقعا شوخ طبع و بذله گو هستند، ولي در خانه و خانواده شان افراد خوش برخوردي نيستند. ممكن است فردي در نظر اول كاملا جذاب و گيرا باشد ولي بعدا متوجه شويم كه كلاهبردار بوده است.

در حقيقت بسياري از انسان ها با نشان دادن شخصيتي تاثيرگذار از خود، مي كوشند بر روي نقصان هاي اخلاقي شان سر پوش بگذارند. خصوصيات اخلاقي در نهاد هر انساني است و ممكن است مانند شخصيت او آشكار نباشد، ولي در واقع بازتاب واقعي تري از ذات انسان است. شخصيت مانند تزيين روي يك كيك و خصوصيات اخلاقي مانند مواد اوليه آن كيك هستند. معمولا قضاوت انسان ها بر اساس شخصيت افراد صورت مي گيرد نه خصوصيات اخلاقي آنها، اين جاست كه قضاوت درستي انجام نمي گيرد.

همسر خوب بايد از ويژگي هاي زير برخوردار باشد:

- شخصيت؛ به دنبال شخصيتي باشيم كه او را بپذيريم و بتوانيم سال هاي متمادي در كنارش احساس خوبي داشته باشيم.

- هوش؛ به دنبال كسي باشيم كه نه بهره هوشي كمتري از ما داشته باشد و نه خيلي از ما باهوش تر باشد. بهره هاي هوشي نزديك به هم بهترين انتخاب است.

- شكل ظاهر؛ عده اي معتقدند كه انتخاب همسر بر مبناي شكل ظاهري احمقانه است، اما بايد در نظر داشته باشيم كه قرار است با همسرمان با همين شكل ظاهري ساليان سال زندگي كنيم، بنابراين، بايد از حداقل مشخصات تصوير ذهني ما برخوردار است.

- معنويت؛ تعهدات مذهبي و اعتقاد به يك دين و پيروي از آداب و رسوم معنوي مشابه براي ازدواج اصل مهمي است كه در موفقيت هاي زناشويي نقش اساسي دارد.

- صداقت؛ بسياري از ازدواج ها بر اثر دروغگويي، تقلب، فريب، بي مسئوليتي، بي احترامي و كاهلي متلاشي شده اند. براي ازدواج تحت هر شرايطي بايد راست بگوييم، تقلب نكنيم و قابل اعتماد باشيم.

- خلاقيت؛ خلاقيت مختص آدم هاي فوق العاده نيست. براي خلاق بودن الزاما نبايد هنرمند بود. همسرما مي تواند در زمينه پخت غذا، نظافت، كتاب خواني براي فرزندان، داستان پردازي براي آنها، گل كاري باغچه و هر موضوع ديگري خلاقيت داشته باشد.

- مراقبت از فرزندان؛ همسري انتخاب كنيم كه دوست داشته باشد پدر يا مادر شود و به مسئولیت والدینی علاقه مند باشد و اهميت رابطه شاد و خوب والد و فرزند را درك كند.

- خود بودن؛ طرفين نبايد در زندگي مشترك به ظاهر سازي، نيرنگ و فريب متوسل شوند و هيچ گاه نبايد يكديگر را به بازي بگيرند. بگذاريد طرف مقابلتان هماني باشد كه هست و اجازه بدهيد عقيده اش را آزادانه ابراز كند.

برخورداري از صداقت، استقلال مالي و عاطفي، خوش قول بودن، هدفمند بودن، مسئوليت پذيري، اخلاق مناسب و ايمان كافي، داشتن توانايي و خلاقيت در كار هاي مفيد از جمله خصلت هايي است كه بايد در همسر آينده جست و جو كرد.

با مردان هوس باز، بيكار، لاف زن، دائم الخمر، خسيس، وابسته به مادر يا خانواده، دمدمي مزاج، بي اراده، حقه باز، گوشه گير و بي خاصيت، بدبين و شكاك و سلطه جو نبايد ازدواج كرد. با زناني كه فقط متكي به زيبايي خود يا متكي به مال و منال پدر خود هستند و زنان مدپرست، لوس و از خود راضي، وابسته به خانواده و جاه طلب نیز نبايد ازدواج كرد.