بی کلک

تصاویر: صدای پاییز طلایی و زیبایی هایش

هنوز بسیاری از بخش های کره زمین گرم بوده و تابستان خیال رفتن ندارد.

 

اما هم زمان برخی نقاط دیگر پاییز زودرس را به خود دیده و رنگهای زرد و طلایی و قرمز و ... گسترده شده است.

 

مجموعه تصویری پاییز زودرس در نقاط مختلف دنیا را مشاهده می کنید. شاید زمستان سرد و زودرسی نیز در برخی نقاط داشته باشیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبرآنلاین