بی کلک

به پوست خود نامه بنويسيد

پژوهشگران به تازگي دريافته‌اند که نوشتن باعث بهبود سريع زخم‌ها مي‌شود.

 

پزشکان در جديدترين تحقيقات خود پي برده‌اند که نوشتن متن و به نوعي خاطرات در خصوص روند بهبودي بيماري‌ها به ويژه مشکلات پوستي مي‌تواند اثر بسيار موثر و مفيدي در درمان ضايعات و بيماري‌ها داشته باشد.

 

گفتني است نوشتن سير بهبود و همينطور ثبت علائم بيماري‌ به صورت روزانه کمک بزرگي به پزشکان براي تشخيص روند بهبود بيماري‌ها مي‌کند.

 

بررسي‌ها نشان مي‌دهند نوشتن روند بهبود، باعث تقويت سيستم ايمني بدن شده و آن را در مقابل بيماري و زخم‌ها قوی می کند.

 

تئوري اصلي اين نظريه اين است که نوشتن در واقع باعث کاهش استرس فرد شده و حس آرامش به او مي‌دهد که در نهايت درمان او را سريعتر مي‌نمايد.

 

منبع:باشگاه خبرنگاران