بی کلک

آیا واقعا دوستیابی برای سالمندان سخت است؟

این یک تصور اشتباه است که فکر کنیم با بالا رفتن سن, افراد تمایل خود را برای برقراری ارتباط های جدید از دست می دهند.

موضوع چیز دیگری است. در واقع جوان ترها نگاهی سطحی تری دارند و خیلی زود دوستی, بینشان شکل می گیرد اما در سالمندی دوستی ها عمیق تر است. در ابتدا برقراری ارتباط برای افراد سخت است اما وقتی دوستی پیدا می کنند, اگر احساس کنند درک متقابل بین آنها وجود دارد و با هم همدل هستند و به یکدیگر آرامش می دهند, دوستی شکل می گیرد اما دلیل اینکه سخت ارتباط برقرار می کنند, تجربه ای است که در اثر سالها معاشرت با آدم ها در سالمندان شکل گرفته است.

آنها سخت تر ارتباط برقرار می کنند چون شناخت بیشتری از آدم ها دارند اما وقتی کسی را شناختند و با او ارتباط خوبی شکل دادند, این ارتباط ماندگار خواهد بود.

برقراری ارتباط با دیگران تاثیر بسیاری بر سلامت سالمندان دارد. قربانیان سکته های قلبی و مغزی وقتی در شبکه ای از دوستان و آشنایان قرار می گیرند احتمال بهبودی شان بیشتر شده و تا 50 درصد احتمال سکته بعدی کاهش می یابد. پژوهش ها نشان داده است, تنهایی به اندازه مصرف دخانیات و اضافه وزن, زیان آور است.

مطیع نباش اما احترام بگذار

احترام گذاشتن به سالمند و ارزش قائل شدن برای حرف ها, اظهار نظرها و اعتقادهای او به این معنی نیست که فرزندانشان صد درصد مطیع و فرمانبردار باشند و زمام زندگی را به آنها بسپارند.

بلکه به این معنی است که باید به اعتقادهای او هرچند مخالف نظر و عقیده فرزند باشد احترام بگذارند و نظرهای او را بشنوند و در مورد آن با سالمند بحث کنند و مشورت بگیرند و خودشان هم نظر بدهند.

همین که سالمند احساس کند فرزندانش شنوای نظرهای او هستند و برایش احترام قائلند, احساس آرامش می کند.

توجه داشته باشید که برای همدلی کردن با سالمند باید خودتان را به جای او بگذارید تا گوشه ای از احساسش را درک کنید و بهتر بتوانید با او ارتباط برقرار کنید. اکثر سالمندانی که احساس تنهایی دارند, در اثر نداشتن یک ارتباط صمیمی و سالم با اطرافیان شان است.

این احساس تنهایی به مرور سلامت جسم و روح آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.