بی کلک

پیام جنجالی و كنایه آمیز مهناز افشار به مناسبت دربی!

مهناز افشار به مناسبت اجازه نداشتن زنان برای تماشای دربی و ورود به ورزشگاه آزادی، پیامی كنایه آمیز صادر كرد!

مهناز افشار به مناسبت دربی ۷۷ تهران پیام کوتاهی برای هوادارانش و مردم ایران منتشر کرد. این بازیگر سینمای ایران در متن پیامش آورده است:

«هنوز هم ۱۰۰ هزار نفر این ورزشگاه را پر می‌کنند و امید من به روزی است که زنان سرزمینم نیز راهی‌ به این ورزشگاه آزادی داشته باشند. به امید آن روز خوب.»

گفتنی است برخی از رسانه ها سعی كرده اند آزادی در جمله فوق را به آزادی زنان در جامعه مربوط كنند كه البته اگر منظور خانم افشار نیز همین بوده باشد، جای بسی تامل دارد.