بی کلک

چند ترفند ساده برای تشخيص دروغگوها

مطالعات جديد دانشمندان نشان مي دهد افرادي كه زياد با آنها ارتباط داريد و آنها را محرم خود مي دانيد 70 درصد بيشتر از سايرين به شما دروغ مي گويند.

 

بی کلک - باشگاه خبرنگاران؛ افرادي كه دروغ مي گويند معمولا چاق و تنبل هستند زيرا براي به دردسر نيافتن خود مجبور مي شوند دروغ بگويند.

 

اگر مي خواهيد بفهميد طرفتان دروغ مي گويد يا نه او را مورد بررسي قرار دهيد زيرا كسي كه دروغ مي گويد دست وپايش براي لحظه اي خشك و بي حركت مي شود چشمانش كمي گرد و گود مي شود اما پس از لحظاتي دوباره به حالت اوليه اش برمي گردد. بنابراين بايد زرنگ باشيد تا لحظاتي را كه ديگران به شما دروغ مي گويند به درستي شكار كنيد.
فردي كه مرتكب دروغگويي مي شود اغلب حالت دفاعي از خود نشان مي دهد و سعي دارد تا حرفش را توجيه يا اثبات كند حالت دهان او كمي غير عادي مي شود و با تيك هاي عصبي كه دارد سعي مي كنند تا واكنشي را از خودش براي شما نشان دهد تا حرفش را باور كنيد.

 

در اين صورت روان شناسان معتقدند افراد به راحتي مي توانند دروغ هاي اطرافيان نزديك خود را نسبت به سايرين يا دوستان تشخيص بدهند.