تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس جدید سری 1

sms-jok-smscamp
اس ام اس جدید سری 1

SMS Jadidهر جمعه که می رود دلم میگیرد

تقویم به شنبه میرسد دلم میگیرد

این حس عجیب دست خودم نیست

ولی هر کس سخن از هجر تو میزند دلم میگیرد

اللهم عجل لولیک الفرج


اس ام اس جدید سری 1
SMS Jadidصدایت رابه وسعت دیدنت دوست دارم

باآرزوی دیدنت ندیدنت راتحمل میکنم


اس ام اس جدید سری 1
SMS Jadidگاهى بایدبه دورخود۱دیوارتنهایى کشید!

نه براى اینکه دیگران راازخوددورکنى!

براى اینکه ببینى آیاهستندکسانى که بخاطرتواین دیوار رابشکنند!


اس ام اس جدید سری 1
SMS Jadidآدم در آغوش خدا غمی نداشت

پیش خدا حسرت هیچ بیش و کمی نداشت

دل از خدا برید و در زمین نشست

صدبار عاشق شدو دلش شکست

به هر طرف نگاه کرد راهش بسته بود

یادش آمد یک روز دل خدا را شکسته بود…


اس ام اس جدید سری 1
SMS Jadidفکرمیکردم درقلب تومحکومم به حبس ابد..

به یکباره جاخوردم!

وقتی زندانبان فریادزد:هی توآزادی

وصدای گامهای غریبه ای که به سلول من می آمد


اس ام اس جدید سری 1
SMS Jadidبعضی وقتا دورترین افراد میتونن نزدیکترین باشن

مهم نیست که نسبتی دارن یا نه ،مهم این که همدیگه رو دوست دارن.


اس ام اس جدید سری 1
SMS Jadidچاپلین برای دخترش نوشت:

تاوقتی قلب عریان کسی راندیدی بدنت راعریان نکن

هرگزچشمانت رابرای کسی که معنی نگاهت رانمیفهدگریان مکن

قلبت راخالی نگهدارواگرروزی خواستی کسی رادرقلبت جای دهی سعی کن فقط۱نفرباشد

وبه اوبگوتوراکمترازخداوبیشترازخودم دوست دارم زیرابه خدااعتقادوبه تونیازدارم!


اس ام اس جدید سری 1
SMS Jadidگاهی دلتنگی ها

زیرنقاب سکوت پنهان میشن بازهم بیصدادلتنگتم


اس ام اس جدید سری 1
SMS Jadidاسمم را سنگی نگه میدارد…

خودم را گوری … ویادم را….نمیدانم!!


اس ام اس جدید سری 1
SMS Jadid

گردآوری:مجله اینترنتی بی کلک

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.