تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

23028541295325

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

چه عالی  شده امروز چه شادی دل افزون               چون تقدیر شده این روز دانش آزمون

هر روز در این زمان به از روز گذشته است            این سیزده آبان بهتر ازسیزده عید نوروز

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

روز به ذلت کشیدن “استکبار جهانی” توسط دانش آموزان ایران زمین مبارک

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

به به شده امروز چه پرشور و دل افروز / چون حفظ شده حرمت و وجهه  دانش آموز
هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است / وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

در ایران الله نشان رهایی است / دانش اموز را باشد نشان اشنایی

هر روز هر مکان است دانش آموزی / ولی ۱۳ آبان است روز حکمت آموزی

روز دانش آموز بر دانش اموزان مبارک

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

هرکسی درجستجوی دانش است
اجر او تا منزلش در زایش است
او قدم هایش در راه خداست
علم نافع مایه ی آرامش است . . .
روز دانش آموز مبارک

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

این سیزده آبان نگین روزهاست      ، دانش اموز در این روز از وزین هاست

هر سال بهتر و ماه بهتر و روز بهتر  و بهتر امروز از  دیروز ودگر روز بهتر از امروز

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

با آن که همه روز و همه مکتب علم است

لیکن که یکی روز بود ثابت و پیروز

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

ستاره  و ماهی  درخشانی دانش اموز /  به دنبال نمره و کامی دانش اموز

در این جهان تاریک و بی نور / همان اختر درخشانی دانش اموز

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

درختت بارو با علــم و دانش / همان معدن که پنهانی محصل
به فکر و ذکر داری صد معما / به خدمت نسل انسانی محصل

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

شعار جدید روز دانش آموز !
“ ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم ! ”
روز دانش آموز مبارک

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

روز خوار شدن دشمنان نظام و اسلام توسط  دانش آموزان مبارک باد

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

اختر و ماهی فروزانی محصل /  تو آن جوایا ی عرفانی محصل
به دنیای که تاریک است ازجهل / همان خورشید تابانی محصل . . .
روز دانش آموز مبارک

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

شعار جدید روز دانش آموز

ما خواهان عدم اجبار تحصیل هستیم

روز دانش آموز مبارک

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

این سیزده آبان همان ثابت روز است

کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز

هر سال به وماه به و روز به

و به امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

این سیزده آبان همان ثابت روز است

کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز

هر سال به وماه به و روز به

و به امروز ز دیروز ودگر روز به امروز

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

هر انسان که باشد به دنبال دانش

هر قدم تا منزل دهند اجرش

چون گامهایش در راه حق است

کسب باعث خدمت به خلق است

روز دانش آموز مبارک

جدیدترین اس ام اس های روز دانش آموز آبان 92

گردآوری:مجله اینترنتی بی کلک

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.