تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس های قشنگ و عاطفی

love

اس ام اس های قشنگ و عاطفی
SMShaye Atefi Ghashangعشق یعنی جسم و جانم مال تو

عشق یعنی پرسش از احوال تو

عشق یعنی از خودم من خسته ام

عشق من ، به تو دل بسته ام


اس ام اس های قشنگ و عاطفی
SMShaye Atefi Ghashangگاه نمیدانم چه پیامی را بهانه کنم

تا از حال آنکه روحم با اوست آگاه شوم

این بار که دلتنگی را بهانه کردم فردا را چه کنم


اس ام اس های قشنگ و عاطفی
SMShaye Atefi Ghashangدل  این واژه ی بی نقطه

گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی می کند !


اس ام اس های قشنگ و عاطفی
SMShaye Atefi Ghashangعزیزتر از جانم

آسمان باش تا عمری برای دیدنت سر به هوا باشم


اس ام اس های قشنگ و عاطفی
SMShaye Atefi Ghashangبی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

همچو شهری که به روی گسل زلزله هاست


اس ام اس های قشنگ و عاطفی
SMShaye Atefi Ghashangنیمکت با هم بودنمان تنهاست

من دل نشستن ندارم

تو دلیل نشستن باش


اس ام اس های قشنگ و عاطفی
SMShaye Atefi Ghashangزلال که باشی سنگ های کف رودخانه ات را می بینند

بر می دارند و نشانه می روند درست به سوی خودت


اس ام اس های قشنگ و عاطفی
SMShaye Atefi Ghashangمن صبورم اما

بی دلیل از قفس کهنه ی شب می ترسم

بی دلیل از همه ی تیرگی تلخ غروب و چراغی که

تو را از شب متروک دلم دور کند

می ترسم


اس ام اس های قشنگ و عاطفی
SMShaye Atefi Ghashangمی خواهمت چنانکه شب خواب را

می جویمت چنانکه لب تشنه آب را

حتی اگر نباشی می آفرینمت

چنانکه التهاب بیابان سراب را


اس ام اس های قشنگ و عاطفی
SMShaye Atefi Ghashangدلتنگم

مثل مادری بی سوادی که

دلش هوای بچه اش را کرده

ولی بلد نیست شماره اش رو بگیره


اس ام اس های قشنگ و عاطفی
SMShaye Atefi Ghashang

گردآوری:مجله اینترنتی بی کلک

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.