تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

love

می نویسم:
دوستت دارم وسه نقطه…
یعنی که این نوشته
تا همیشه امتداد خواهد داشت

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

پروانه ای مسافر من بود..
دیروز
که انتظار فردا را نمی کشید
بانو!!
پروانه ها
بودن را به اندازه ی یک “عــشــق”
خلاصه کرده اند….

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

هر وقت از تو حرف میزنم تمام فعلهایم ماضی بعید است……ماضی خیلی خیلی بعید…لعنتی کمی نزدیکتر بیادلم برای یک حال ساده تنگ شده……..!!

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

امـروز هـم سـلام مــرد لاغر ســپید…
آیـــا اجــازه هســت کهـ در قصـــه ای جــدید
تصــمیمتــان عــوض شــود و “عـــاشقـم” شــویــد؟؟؟

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

من ز گهواره تا گور به جای دانش تو را میجویم!!!

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

روزها پُر و خالی می شوند
مثل فنجان های چای در کافه های بعدازظُهر
اما…
هیچ اتفاق خاصی نمی افتد
این که مثلا تو
ناگهان…
در آن سوی میز نشسته باشی!

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

آهویم مرا دوست داشت، اگر گرگ های اطرافش میگذاشتند

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

*نمیدونم*
آفتاب که میتابد پرنده که می خواند
و نسیم که می وزد
با خودم می گویم حتما حال تو خوب است
که جهان این همه زیباست…

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

*نمیدونم*
دیگر به آنها که رفتند نمیگویم برگردید
دیگر به آنها که هستند نمیگویم بمانید
زیرا من دیگر دلی ندارم که وابسته شود…
انرا با تکه سنگی عوض کردم..

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

*نمیدونم*
دیگر به همه چیز شک کرده ام
می گویند : آب نطلبیده ، مُـــــراد است
هر چه بالا پایین می کنم نمی فهمم
این چشمانم پس کـــِـــی مراد می گیرند ؟

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

خــدایـا صــبـرم بـا دردم نمیـخـونـه صــبری کــه دادی
تمــوم شد ولــی درد هنــور بـاقــیه…!

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

میان آمدن و رفتن مانــــــــــــــــــــــــــــده ام
بی تو، نه پای رفتنی اســـــــــــــــــــــــت و نه
حوصله ی برای مانــــــــــــــــدن . . ……….

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

دست بر دلم نگذار!
میسوزی…
داغ خیلی چیز ها بر دلم مانده…

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

هنوز هم شب های مهتابی سر به جاده ها میزنم
و پی سنگریزه هایی میگردم كه تو پشت سرت ریخته ای…!

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

نه قدرت برعشق فرمانی میراند ونه پول را یارای خریدعشق.

اس ام اس عاشقانه پاییزی (سری چهارم)

کاش در تنهاییت یاد من مهمان ذهنت بود
میدانم که حتی مرا به خاطر نمی اوری
اما….باز هم دل ساده و احمقم بر این باور است
یاد تو مرا هرگز تنها نمیگذارد
روز هایم با اشک و لبخند پر شده نفسم

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.