تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

کتایون ریاحی: دیگر برای برخی چیزها صبر و تحمل ندارم!

کتایون ریاحی: دیگر برای برخی چیزها صبر و تحمل ندارم!

کتایون ریاحی این متن را در صفحه اش منتشر کرد:
مهربانو مریل استریپ ، تنها مى توانم بگویم:

“جانا سخن از زبان ما مى گویى ! …دیگر بیش از این….دیگر برای برخی چیزها صبر و تحمل ندارم. نه به این خاطر که خودخواه شده باشم، تنها به این دلیل که در زندگی ام به نقطه ای رسیده ام که دیگر نمیخواهم وقت بیشتری را صرف چیزهایی کنم که آزارم میدهند و مرا آزرده میکنند. دیگر بیش از این تاب تحمل بدبینی، نقدهای بیش از حد، و هر تمنا و خواستی را ندارم. دیگر بیش از این نمیخواهم کسانی که مرا دوست ندارند خشنود کنم، و حتی به کسانی که نمیخواهند به من لبخند بزنند، لبخندی بزنم. دیگر حتی بیش از این دقیقه ای را هم صرف افراد دروغگو و دغل کار نمیکنم. تصمیم گرفتم با تظاهر و خودنمایی، ریا و تزویر، تحسین ها و تملق های کوچک و بی ارزش زندگی نکنم. من نه تاب تحمل فضل و دانش را دارم و نه تکبر و خودستایی عالمانه را. حتی دیگر بیش از این به شایعات محبوب عامیانه هم توجهی ندارم و خودم را با آنها سازگار نمیکنم. از ستیزه و کشمکش و مقایسه ها بیزارم؛ من به دنیای تفاوت ها و تضادها باور دارم. به همین دلیل است که از افرادی با شخصیت های خشک و انعطاف ناپذیر پرهیز میکنم. در دوستی، سوء نیت و دغل بازی، و خیانت را دوست ندارم. من با آنهایی که نمیدانند چطور نظرات و تعاریف شان را منتقل کنند کنار نمی آیم. اغراق و گزافه گویی خسته و فرسوده ام میکند، و با آنهایی که حیوانات را دوست ندارند مشکل دارم. و بالاتر از هر چیزی، بیش از این تاب تحمل کسانی که شایستگی صبر و تحمل من را ندارند، دیگر ندارم.”

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.