تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

نامه مسعود کیمیایی به داریوش مهرجویی

نامه مسعود کیمیایی به داریوش مهرجویی

روز گذشته مسعود کیمیایی در پاسخ به نامه داریوش مهرجویی، در یادداشتی پاسخ نامه داریوش مهرجویی را داده است:
“داریوش مهرجوئی. دوست سالهای رفاقت و تعهد

داریوش عزیزم.
نوشته ی تو حتماً تأثیری ویران گر در خلوت آدم های سیاه دارد. ما ابتدا احترام به هوشیاری می گذاریم و جان در میان تعهدها، نگاه به سیاه بودنشان نمی کنیم. چون سیاه را نمی شناسیم. همین سیاه، حس و ریشه ی ما را زخم می گذارد و هر آنچه هست را سهم خودش می داند. سیاه سهم شیطان است که ما دور از شیطانیم.
داریوش عزیز، همان که گفتی. از درخت ما بالا می می روند و به آسمان نزدیک می شوند و سر آخر حتی روح و جان ما را انکار می کنند. دیدم تو چقدر تنهائی، با آنهمه نوشته و فیلم های درخشان در فرهنگ این سرزمین کهن. انکار نخبه در عرف عام است. ما در عرف زندگی نمی کنیم. بزودی برای دیدنت بخانه ات می آیم.”

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.