تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس فردوسی پور و همکاران در تمرینات تیم رسانه ورزش

عکس فردوسی پور و همکاران در تمرینات تیم رسانه ورزش

عادل فردوسی پور مجری و محمدرضا راستگو گزارشگر برنامه ۹۰ در تمرینات تیم رسانه ورزش شرکت کردند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.