تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس جالب از حضور ملکه الیزابت در ایران

عکس جالب از حضور ملکه الیزابت در ایران

بازدید ملکه الیزابت و محمدرضا شاه از موزه جواهرات سلطنتی در تهران در سال ۱۳۳۹ شمسی؛ در ۱۱ اسفند این سال ملکه انگلیس و همسرش به دعوت محمدرضا پهلوی به ایران آمدند. همزمان با ورود آنها به خاک ایران دانشجویان در تهران در اعتراض به این سفر تظاهرات کردند.

عکس جالب از حضور ملکه الیزابت در ایران

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.