تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

ریحانا حس ششم دارد !

ریحانا حس ششم دارد !

این خواننده زیبای پاپ ادعا می کند آنچنان رابطه نزدیکی با طرفدارانش دارد که بخوبی علایق و سلیقه های آنها را می شناسد و بخوبی می داند که کدامیک از آهنگهای جدید او موفق خواهند شد و کدامیک با استقبال خوبی روبرو نخواهند شد.

ریحانا می گوید:”من یک حس غریزی و ذاتی نسبت به موسیقی دارم . دقیقا” می دانم که دوست دارم چه موسیقی و یا آهنگی را گوش کنم . من عاشق موسیقی هستم و بخوبی می دانم که طرفداران فقط موسیقی خوب را دوست دارند و می پسندند.”

” بنا بر این وقتی آهنگ می سازم ، سعی می کنم چیزی بسازم که خودم عاشقانه دوستش دارم و می دانم که وقتی خودم از یک آهنگ خوشم نمی آید و از آن راضی نیستم مردم هم آن را دوست نخواهند داشت.”

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.