تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

حرف های سروش صحت درباره پلاسکو

حرف های سروش صحت درباره پلاسکو

سروش صحت در ستون تاکسی نوشت روزنامه اعتماد درباره پلاسکو متنی را منتشر کرد، متن صحت به این شرح است:

“امروز پنجشنبه است. یک هفته گذشته و همه حرف‌ها را زده‌اند ولی مگر می‌شود از چیز دیگری نوشت؟ راننده تاکسی گفت: «من جوانی‌هام دایم می‌رفتم پلاسکو… اصلا یه جورایی پاتوقم بود… مگه می‌شه آخه؟… هم خاطره‌ها تموم شد… هم پلاسکو… انگار اصلا نبود…» سکوت شد.
راننده تاکسی گفت: «خاطره‌های آدم چی می‌شن؟… میمونن یا تموم میشن؟» زنی که عقب تاکسی نشسته بود، گفت: «بعضی از خاطره‌ها بعد از یه مدتی فراموش میشن ولی بعضی از خاطره‌ها میمونن.» راننده گفت: «خاطره پلاسکو میمونه.» زن گفت: «خاطره پلاسکو ممکنه نمونه، ولی خاطره آتش‌نشان‌ها همیشه میمونه.» راننده نفس عمیق کشید و گفت: «جگرم سوخت.» زن گفت: «جگر همه سوخت.»

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.