تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

جملات خواندنی انگلیسی به همراه ترجمه

جملات خواندنی انگلیسی به همراه ترجمه

جملات خواندنی انگلیسی به همراه ترجمه

جملات خواندنی انگلیسی به همراه ترجمه

We don’t get anyone into our hearts ..
Our hearts are not rubbish bins

بیاید هر کسی رو به قلبمون راه ندیم..
قلب ما سطل آشغال نیست!

جملات خواندنی انگلیسی به همراه ترجمه

Suicide is so out of style right now. Continue living if you’ve got the guts!

دیگـه خودڪشی خز شده
اگه دل و جرات داری ادامه بده!

– How can I help you?
+ pray for me
– what should I say to God?
+ Don’t say anything, he knows everything💙

– چطوری میتونم بهت ڪمڪ ڪنم؟
+ برام دعا ڪن
– به خدا چی بگم؟
+ هیچی نگو، خودش همه چیز رو می‌دونه..

If you silence your mind
you can hear God speak

وقتى ذهنت رو آروم ڪنى
ميتونى صداى خدا رو بشنوى

Confidence is not They will like me Confidence is i’ll be fine if they don’t

اعتماد بنفس اين نيست كه با خودت فكر كنى اونها از من خوششون مياد.

اعتماد بنفس اينه : اگه از من خوششون نياد هم من اوكيم

اس ام اس انگلیسی به همراه معنی

A soulmate is a friend who never leaves

نیمه‌ے گمشده یه دوستی که هیچوقت ترکت نمیکنه و نمیره.

Being a girl means being the Eve to whoever that is the Adam..

دختر یعنی حوا بودن
برای ڪسی ڪه آدمه!

Why do our hearts choose lovers that make us suffer?!

چرا قلبامون آدمایی رو برای عاشق شدن انتخاب میکنن که باعث رنجش و عذابمون میشن؟ 🙂

It all depends on me and I depend on God

همه چی به من بستگی داره و من به خدا واگذارش میکنم!

My six word love story:
I can’t imagine life without you..

یک داستان عاشقانه در شش ڪلمه:
من نمی‌توانم بی “تو” زندگی ڪنم♥️

The emotionless people aren’t made of hard stone!
But they faced lots of hardships!

اوناییکه خیلی آدمای سردو بی‌روحی هستن
از سنگ نیستن، زیاد به سنگ خوردن!

Sadness is the only friend who stays with me, still true,
And for that, loyal sadness, a thousand thanks to you..

دیدی ڪه مرا هیچ ڪسی یاد نڪرد؟
جز غم ڪه هزار آفرین بر غم باد 🙂

– مولانا

Extra kindness always makes
people wasted!
Sometimes people move on not
for having no reason to stay, but because they are so weak to response all your kindness!

‏محبت زیادی همیشه آدما رو خراب میکنه!
‏گاهی آدما میرن نه برای اینکه دلیلی ندارن برای موندن، میرن چون خیلی کوچکن و تحمل حجم بزرگ محبت تو رو ندارن!

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.