تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویر کَپَک های زیبا

تصاویر کَپَک های زیبا

اکسیفرا گونه‌ای از کپک است که به صورت خوشه‌ای بر روی چوب‌های مرده بوجود می‌آید. این گونه که رنگی بین قهوه‌ای و قرمز دارد و بر ساقه‌هایی باریک استوار است، در سال ۱۷۹۱ توسط ژان باتیست فرانسوا پیر کشف شد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.