تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

با احکام نجاست آشنا شوید

نمازگذار موظف است در هنگام اقامه نماز از شرایط لباس خود باخبر باشد. یعنی انواع نجاست را خوب بشناسد و احکام سرایت نجاست را بداند. البته خداوند احکام دین را ساده گرفته تا بتوانیم آن ها را به سهولت انجام دهیم.

 

با احکام نجاست آشنا شوید

احکام سرایت نجاست

انواع نجاست شامل بول،غائط، منی، مردار، خون، سگ، خوک، کافر، شراب و نبیذ، فقَاع می باشد. اگر چیز پاکی به چیز نجس تماس داشت و یا بالعکس اتفاق افتد و تری یکی به دیگری انتقال یابد، سرایت نجاست انجام شده و نجس می شود.اگر چیز پاک به چیز نجس برخورد کرده و ما در انتقال نجاست شک داشته باشیم و ندانیم تر شده یا نه، چیز پاک، نجس به حساب نمی آید.
شیء نجس زمان تماس با سایر چیزها منجر به نجس شدن آن ها می شود، به شرطی که انتقال نجاست انجام شده باشد و رطوبت در آن حس شود.

 

اثبات نجاست

 • اگر فردی که با چیزی سر وکار دارد خبر از نجاست آن دهد، به شرط دروغگو نبودن فرد باید آن را پذیرفت.
 • از طریق یقین شخصی حاصل می شود اما اگر گمان به نجس بودن چیزی دارید، لازم نیست از آن دوری کنید.
 • دو مرد عادل بر نجس بودن چیزی شهادت دهند. اگر یک نفر عادل و دیگری ثقه باشد و عادل نباشد(به شرطی که هر دو یک نظر داشته باشند)، باید آن چیز را نجس بر شمرد.
 • اگر بعد از شست وشو به پاک بودن یا نجس بودن شک دارید، آن چیز نجس است.
 • شک در اجناسی که می دانیم پاک بوده اند، باطل بوده و نباید اعتنا کرد.
 • اگر چیزی وارد بدن شده و به نجاست رسیده اما وقتی که از بدن خارج می گردد، اثری از انتقال نجاست در آن نیست، نجس نخواهد بود. به عنوان مثال آب بینی و دهان به خون برسد اما بعد از خروج دارای خون نباشد، پاک است.
 • اگر لباسی را به خوبی شسته باشیم اما هنوز آثار رنگ و بوی نجاست در آن باقی مانده، پاک به حساب می آید.

 • اگر یک بار چیز نجس را در آب جاری یا کر بگیرید و یا از آب لوله کشی استفاده کنید، طوری که تمام قسمت های نجس پاک شود، پاک می گردد.
 • اگر آب برای تطهیر قلیل است، باید یک مرتبه برای جداسازی بول اقدام کنید و اگر اثری از بول نماند، دوباره آن را بشویید. در فرش و مانند این ها باید در هر بار شستن، عمل فشار دادن انجام شود تا غساله آن بیرون ریزد.
 • اگر این سرایت نجاست با بول شیرخوار پسر انجام شده باشد، به یک مرتبه شست و شو نیاز دارد.
 • برای برطرف کردن نجاست غیر بول، یک مرتبه آب بریزید تا نجاست از آن جدا شود و بعد بنا بر احتیاط دو مرتبه آب ریخته شود. در لباس بهتر است این عمل با فشار دادن همراه باشد.

امیدواریم توضیحات ارائه شده در زمینه انتقال نجاست به خوبی شما را با احکام مربوط به آن آشنا کرده باشد و بتوانید احکام دینی را به شکل صحیح انجام دهید.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.