تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصاویر ویژه ولادت امام زمان (ع)

تصاویر ویژه ولادت امام زمان (ع), حضرت مهدی


حجت بن حسن فرزند حسن بن علی عسکری (امام یازدهم شیعیان) و دوازدهمین و آخرین امام و همان مهدی موعود است. کنیه اش نیز چون نام‌اش همانند پیامبر اسلام، محمد است. همچنین «امام زمان»، «صاحب الزمان»، «ولی عصر»، «قائم آل محمد» و «مهدی موعود» از القاب اوست. ایشان در نیمه شعبان سال 255 یا 256 هـ.ق. (869 م.) برابر با دوشنبه، 8 مرداد 248 شمسی (سال کبیسه) در سامرا متولد شدند.

تصاویر ویژه ولادت امام زمان (ع), حضرت مهدی

تصاویر ویژه ولادت امام زمان (ع), حضرت مهدی

تصاویر ویژه ولادت امام زمان (ع), حضرت مهدی

تصاویر ویژه ولادت امام زمان (ع), حضرت مهدی

تصاویر ویژه ولادت امام زمان (ع), حضرت مهدی

تصاویر ویژه ولادت امام زمان (ع), حضرت مهدی

تصاویر ویژه ولادت امام زمان (ع), حضرت مهدی

تصاویر ویژه ولادت امام زمان (ع), حضرت مهدی

تصاویر ویژه ولادت امام زمان (ع), حضرت مهدی

تصاویر ویژه ولادت امام زمان (ع), حضرت مهدی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.