تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس های حضور حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس 92

عکس های حضور حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس 92

تصاویر حضور حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در راهپیمایی روز جهانی قدس تهران 1392

عکس های حضور حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس 92

عکس های حسن روحانی رئیس جمهور در راهپیمایی روز جهانی قدس

عکس های حضور حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس 92

تصاویر حضور حسن روحانی در راهپیمایی روز جهانی قدس تهران 1392

عکس های حضور حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس 92

تصاویر حضور حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در راهپیمایی روز جهانی قدس تهران 1392

عکس های حضور حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس 92

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.