تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

دانلود آهنگ وقت سحر + متن

متن آهنگ:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که این تازه براتم دادند
من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب
مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند
هاتف آنروز بمن مژده ی این دولت داد

پخش دمو آهنگ:

 

لینک دانلود آهنگ

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.