تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

هفتاد نکته آموزنده و جالب علم روانشناسی

هفتاد نکته آموزنده و جالب علم روانشناسی

Elm_Ravanshanasi_www_OverDoz_IR

بدانید اگه کل کتب روانشناسی را بخونید به این ۷۰ جمله می رسید :
۱- روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش.
۲- حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن.
۳- برای فردایت برنامه ریزی کن.
۴- از عبارت «متشکرم» زیاد استفاده کن.
۵- بدان در چه وقت باید سکوت کنی.
۶- زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان.
۷- احمقانه رفتار مکن.
۸- برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر.
۹- اجناسی که بچه ها می فروشند را بخر.
۱۰- همیشه در حال آموختن باش.

در ادامه …

۱۱- آنچه می دانی به دیگران بیاموز.
۱۲- روز تولدت یک درخت بکار.
۱۳- دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر.
۱۴- از مکانهای مختلف عکس بگیر.
۱۵- راز دار باش.
۱۶- فرصت لذت بردن از خوشی هایت را به بعد موکول نکن.
۱۷- به دیگران متکی نباش.
۱۸- هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن.
۱۹- اشتباه هایت را بپذیر.
۲۰- بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست.

۲۱- بعد از تنبیه بچه هایت، آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن.
۲۲- گاهی برای خودت سوت بزن.
۲۳- شجاع باش حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی، هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد.
۲۴- هیچوقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن.
۲۵- به کسی کنایه نزن.
۲۶- از بین کتاب هایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد.
۲۷- به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند.
۲۸- سحر خیز باش.
۲۹- سعی کن همیشه خیلی هوشیار باشی، شانس گاهی اوقات خیلی آرام در می زند.
۳۰- همیشه ساعتت را پنج دقیقه جلو بکش.
۳۱- کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن شاید تنها داروی او باشد.
۳۲- وقتی با بچه ها بازی می کنی سعی کن آنها برنده شوند.
۳۳- هیچگاه در دستگاه پیغام گیر تلفن پیام بی معنی و نامفهوم نگذار.
۳۴- وقت شناس باش.
۳۵- از افراد ناشایست دوری کن.
۳۶- در پول دادن به بچه هایت خسیس نباش.
۳۷- اصالت داشته باش.
۳۸- هیچ وقت به رقیبت اعتماد نکن.
۳۹- از حدی که لازم است مهربانتر باش.
۴۰- وقتی عصبانی هستی به هیچ کاری دست نزن.
۴۱- بهترین دوست همسرت باش.
۴۲- تا وقتی شغل بهتری پیدا نکرده ایی شغل فعلیت را از دست مده.
۴۳- سعی کن مفید ترین و با احساس ترین آدم روی زمین باشی.
۴۴- از کسی کینه به دل نگیر.
۴۵-برای تمام موجودات زنده ارزش قائل شو.
۴۶-شکست را به راحتی بپذیر.
۴۷- وقتی پیروز شدی فخر فروشی نکن.
۴۸- خودت را در گیر مسائل بی اهمیت نکن.
۴۹- هرگز به کسی نگو که خسته و افسرده به نظر می آید.
۵۰- همیشه به قولت وفادار باش.
۵۱- تا می توانی جدایی ها را به وصل تبدیل کن.
۵۲- عادت کن که همیشه حتی زمانی که ناراحت هستی خودت را سرحال نشان دهی.

۵۳- زندگی را سخت نگیر.
۵۴- هیچ وقت قمار بازی نکن.
۵۵- وقتی با کار سختی روبرو شدی به خودت تلقین کن که شکست غیر ممکن است.
۵۶- از وسایلت به خوبی محافظت کن.
۵۷- انتظار نداشته باش که پول برایت خوشبختی بیاورد.
۵۸- برای تغییر دادن دیگران بیش از این تلاش نکن.
۵۹- همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باش.
۶۰- پلها را از بین نبر شاید مجبور شوی بار دیگر از رودخانه عبور کنی.
۶۱- خودت را دست کم نگیر.
۶۲- متواضع و فروتن باش.
۶۳- در ماشینت را همیشه قفل کن.
۶۴- قدرت بخشندگی را از یاد مبر.
۶۵- نسبت به مردمی که به تو می گویند خیلی صادق و بی ریا هستی محتاط باش.
۶۶- دوستی های قدیم را دوباره تازه کن.
۶۷- سعی کن زندگی همواره برایت پیام داشته باشد.
۶۸- کتاب مورد علاقه ات را برای بار دوم بخوان.
۶۹- طوری زندگی کن که روی سنگ قبرت بنویسند: شخصی که از هیچ چیز در ز‌ندگیش پشیمان نبود.
۷۰- بدان در چه وقت باید سکوت کنی.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.