تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

چگونه نخواهمت؟ – فرنگیس شنتیا

چگونه نخواهمت؟
تو
آن نیمه سیلی نخورده منی

آن
نیمه آفتابی

که
می شود برکت را

از
کشتزارهای زیر پیراهنت به زکات گرفت

مرا
چنان در آغوشت بگیر

که
در جنگل های بی تفنگ دراز بکشم

زیر
درخت های بی دار

آسمان
های بی شلیک

مرا
که از انفجار توده های گوشت به خود می لرزم

در
خودت بپیچ

و
نترس

اگر
جز زایش عجیب الخلقه این عشق

چیزی
از من نمی دانی

تو
هر چه را که با لحن متین اندوه صدا بزنی

من
همان هستم
.

 

“فرنگیس شنتیا”

 

از کتاب در دست چاپ: تو به روایت دهان دوخته من

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.