خانه » طنز و سرگرمی » خواندنی ها » کلمات پانتومیم : ۱۵۵ ضرب المثل بامزه برای بازی پانتومیم

کلمات پانتومیم : ۱۵۵ ضرب المثل بامزه برای بازی پانتومیم

بازی پانتومیم از پر طرفدارترین بازی های دوستانه و دسته جمعی میباشد، که اغلب ما برای پیدا کردن کلمه مورد نظر به مشکل بر میخوریم. در ادامه ی این صفحه 150 ضرب المثل برای بازی پانتومیم را میخوانیم.

ضرب المثل برای پانتومیم

کلمات پانتومیم

پانتومیم (به انگلیسی: Pantomime)، و معادل فارسی آن ادابازی به اجرای نمایش بی‌کلام فقط با استفاده از حرکات بدن گویند.
بازی کننده ها به شکل دو تیم، یارگیری می کنند. تیم اول یک لغت انتخاب می کنند و به نفر داوطلب تیم دوم به آهستگی لغت را میگویند.

نفر داوطلب، با اجرای حرکات پانتومیم (حرکات دست و بدن، بدون کلام) هم تیمی های خود را در تیم دوم راهنمایی میکند. اعضای تیم دوم با توجه به آنچه در اجرای دوستشان حدس میزنند، لغات یا موضوعی را نام میبرند.
فرد اجرا کننده باز هم بدون کلام و با راهنمایی کردن هم تیمی هایش، باید کاری کند که لغت یا عبارت مورد سوال را هم تیمی هایش بگویند.

ضرب المثل برای بازی پانتومیم

 1. اجاره نشین خوش نشینه !
 2. یک شب هزار شب نمی‌شود
 3. ارزان خری، انبان خری !
 4. از اسب افتاده ایم، اما از نسل نیفتاده ایم !
 5. آب از سر گذشتن
 6. از دماغ فیل افتادن
 7. از اونجا مونده، از اینجا رونده !
 8. از اون نترس که های و هوی داره، از اون بترس که سر به تو داره !!
 9. با پنبه سر بریدن
 10. از این امامزاده کسی معجز نمی بینه !!
 11. گاو پیشانی سفید
 12. از این دم بریده هر چی بگی بر میاد !!
 13. از این ستون بآن ستون فرجه !
 14. آدم شاخ در می‌آورد
 15. از بی کفنی زنده ایم !
 16. از دست پس میزنه، با پا پیش میکشه !
 17. برو کشکت را بساب
 18. از تنگی چشم پیل معلومم شد — آنانکه غنی ترند محتاج ترند !
 19. از تو حرکت، از خدا برکت .!
 20. زیر پایش علف سبز شد
 21. از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !
 22. به هر سازی رقصیدن
 23. از خر افتاده، خرما پیدا کرده !
 24. وقت سر خاراندن نداشتن
 25. از خرس موئی، غنیمته !
 26. وقت سر خاراندن نداشتن
 27. از یابو میپرسی چهارشنبه کیه ؟!
 28. جیبش تار عنکبوت بسته
 29. از خودت گذشته، خدا عقلی به بچه هات بده !
 30. به شکمت صابون نزن
 31. از درد لا علاجی به خر میگه خانمباجی !!
 32. توبه گرگ مرگ است
 33. از دور دل و میبره، از جلو زهره رو !!
 34. خودش می‌بُرَد و خودش می‌دوزد
 35. از سه چیز باید حذر کرد، دیوار شکسته، سگ درنده، زن سلیطه !
 36. با یک دست، دو تا هندوانه نمی‌توان برداشتن
 37. از شما عباسی، از ما رقاصی !
 38. با یک دست، دو تا هندوانه نمی‌توان برداشت
 39. از کوزه همان برون تراود که در اوست !
 40. از کیسه خلیفه می بخشه !
 41. به ریش کسی خندیدن
 42. کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه‌اش بودن
 43. از گدا چه یک نان بگیرند و چه بدهند !
 44. از گیر دزد در آمده، گیر رمال افتاد !
 45. دست از سر کچلم بردار
 46. از ماست که بر ماست !
 47. از مال پس است و از جان عاصی !
 48. چشمم آب نمی‌خورد
 49. از مردی تا نامردی یک قدم است !
 50. سر به هوا بودن
 51. با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتن
 52. از من بدر، به جوال کاه !
 53. از نخورده بگیر، بده به خورده !
 54. با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتن
 55. از نو کیسه قرض مکن، قرض کردی خرج نکن !
 56. از هر چه بدم اومد، سرم اومد !
 57. تا گوساله گاو شود، دل صاحبش آب شود
 58. خون کسی را توی شیشه کردن
 59. آسمان به زمین نمی‌آید
 60. از هول هلیم افتاد توی دیگ !
 61. همه را برق می‌گیره ما را چراغ نفتی
 62. از یک گل بهار نمیشه !
 63. دست راست و چپ را نشناختن
 64. از این گوش میگیره، از آن گوش در میکنه !
 65. اسباب خونه به صاحبخونه میره !
 66. آدم یک دنده
 67. اسب پیشکشی رو، دندوناشو نمیشمرند !
 68. هم از توبره میخوره هم ازآخور !
 69. جوجه رو آخر پاییز میشمارند !
 70. آسیاب به نوبت
 71. آش با جاش
 72. اسب دونده جو خود را زیاد میکنه !
 73. اسب را گم کرده، پی نعلش میگرده !
 74. از اونجا مونده، از اینجا رونده
 75. اسب و خر را که یکجا ببندند، اگر همبو نشند همخو میشند !
 76. از خر افتاده، خرما پیدا کرده
 77. از خر افتاده، خرما پیدا کرده
 78. استخری که آب نداره، اینهمه قورباغه میخواد چکار ؟ !
 79. اصل کار برو روست، کچلی زیر موست !
 80. بزک نمیر بهار میاد، خربزه با خیار میاد
 81. اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد !
 82. اگر بیل زنی، باغچه خودت را بیل بزن !
 83. از نخورده بگیر، بده به خورده
 84. از هول هلیم افتاد توی دیگ
 85. اگر برای من آب نداره، برای تو که نان داره !
 86. پشت چشم نازک کردن
 87. اگر بپوشی رختی، بنشینی به تختی، تازه می بینمت بچشم آن وختی !
 88. اگه باباشو ندیده بود، ادعای پادشاهی میکرد !
 89. پشت دست داغ کردن
 90. اگه پشیمونی شاخ بود، فلانی شاخش بآسمان میرسید !
 91. تیشه به ریشه زدن
 92. اگه تو مرا عاق کنی، منهم ترا عوق میکنم !
 93. اگر جراحی، پیزی خود تو جا بنداز !
 94. تخم دو زرده کردن
 95. اگه خدا بخواهد، از نر هم میدهد !
 96. اگه خاله ام ریش داشت، آقا دائیم بود !
 97. اگه خیر داشت، اسمشو می گذاشتند خیرالله !
 98. گربه رقصاندن
 99. اگر دانی که نان دادن ثواب است — تو خود میخور که بغدادت خرابست !
 100. اگه دعای بچه ها اثر داشت، یک معلم زنده نمی موند !
 101. نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم
 102. اگه زاغی کنی، روقی کنی، میخورمت !
 103. اگه زری بپوشی، اگر اطلس بپوشی، همون کنگر فروشی !
 104. مرغ همسایه غازه
 105. گه علی ساربونه، میدونه شترو کجا بخوابونه !
 106. اگه کلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخیه میزد !
 107. خروس بی محل
 108. اگه لالائی بلدی، چرا خوابت نمیبره !
 109. اگه لر ببازار نره بازار میگنده !
 110. خنده بر هر درد بی‌درمان دواست
 111. اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !
 112. اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !
 113. گل پشت و رو ندارد
 114. پول علف خرس است
 115. توبه گرگ مرگ است
 116. اگه مهمون یکی باشه، صاحبخونه براش گاو می کشه !
 117. اگه نخوردیم نون گندم، دیدیم دست مردم !
 118. اگه نی زنی چرا بابات از حصبه مرد !
 119. تافته جدا بافته بودن
 120. اگه هفت تا دختر کور داشته باشه، یکساعته شوهر میده!
 121. اگه همه گفتند نون و پنیر، تو سرت را بگذار زمین و بمیر !
 122. ماستمالی کردن
 123. امان از خانه داری، یکی میخری دو تا نداری!
 124. ایراد بنی اسرائیلی
 125. امان ازدوغ لیلی ، ماستش کم بود آبش خیلی !
 126. انگور خوب، نصیب شغال میشه !
 127. اوسا علم ! این یکی رو بکش قلم !
 128. هر چه رشته بودم پنبه شد
 129. اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !
 130. اول بچش، بعد بگو بی نمکه !
 131. بادمجان بم آفت نداره
 132. اول برادریتو ثابت کن، بعد ادعای ارث و میراث کن !
 133. اول بقالی و ماست ترش فروشی !
 134. اول پیاله و بد مستی !
 135. اول ، چاه را بکن، بعد منار را بدزد !
 136. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیز‌هاراه باز است و جاده دراز
 137. راه باز است و جاده دراز
 138. ای آقای کمر باریک، کوچه روشن کن و خانه تاریک !
 139. این تو بمیری، از آن تو بمیری ها نیست !
 140. اینجا کاشون نیست که کپه با فعله باشه !
 141. این حرفها برای فاطی تنبون نمیشه !
 142. این قافله تا به حشر لنگه !
 143. اینکه برای من آوردی، ببر برای خاله ات !
 144. اینو که زائیدی بزرگ کن !
 145. این هفت صنار غیر از اون چارده شی است !
 146. اینهمه چریدی دنبه ات کو ؟!
 147. اینهمه خر هست و ما پیاده میریم !!
 148. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد
 149. آدمُ برق بگیرِ ولى جَوْ نگیرِ
 150. آدم گدا، این همه ادا؟
 151. آستین نو، پلو بخور
 152. آسیاب به نوبت
 153. خدا خر را شناخت بهش شاخ نداد
 154. آش با جاش
 155. آش نخورده و دهن سوخته

hits

.

مطلب پیشنهادی

تصاویری از اسکناس هزار تومانی اول انقلاب

تصویر اسکناس هزار تومان در اوایل انقلاب را در ذیل مشاهده می‌کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.