تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

جملات زیبای گابریل گارسیا مارکز

کودکان
اگر خداوند فقط و فقط تکه‌ای زندگی در دستان من میگذارد٬به هر کودکی دو بال هدیه می دادم٬رهایشان می کردم تا خود بال گشودن و پرواز را بیاموزند.

 fu4733

سخنان زیبا و آموزنده

 کهنسالی
آه خدایا! آنها نمی دانند زمانی پیر خواهند شد که دیگر نتوانند عاشق شوند.

سخنان زیبا و آموزنده

عشق
اگر خداوند فقط و فقط تکه‌ای زندگی در دستان من میگذارد٬ درسایه ‌سار عشق می‌آرمیدم. به انسانها نشان می دادم که دراشتباهندکه گمان کنند وقتی پیرشدند دیگر نمی توانند دلدادگی کنند و عاشق باشند.

 

سخنان زیبا و آموزنده

زندگی خوشبختی
آه انسانها، از شما چه بسیارچیزها که آموخته‌ام. من یاد گرفته‌ام که همه می‌خواهند درقله کوه زندگی کنند٬بی آنکه به خوشبختی آرمیده در کف دست خود نگاهی انداخته باشند.

سخنان زیبا و آموزنده

دوستی
دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند.

سخنان زیبا و آموزنده

اگر انطوری که میخواهی دوستت ندارد بدان معنی نیست که تو را با تمام وجود دوست ندارد.

سخنان زیبا و آموزنده

بدترین شکل دلتنگی آن است که در کنارش باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.

سخنان زیبا و آموزنده

تو در تمام دنیا یک نفری اما برای بعضی ها تمام دنیایی.

سخنان زیبا و آموزنده

امروز همان فردایی است که دیروز انتظارش را میکشیدی.

سخنان زیبا و آموزنده

بزرگترین حقیقت دنیا تنهاییست.

سخنان زیبا و آموزنده

همیشه قبل از عاشق شدن مطمئن باشید که او عاشق کسی نیست.

سخنان زیبا و آموزنده

هیچ انسانی نمیداند کدامین لحظه از زندگی اش خاطره میشود.

سخنان زیبا و آموزنده

خودت را به فردی بهتر تبدیل کن و خودت را بشناس قبل از اینکه دیگران تو را بشناسند.

سخنان زیبا و آموزنده

به گذشته ها غم مخور به چیزی که می آید لبخند بزن.

سخنان زیبا و آموزنده

وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند نگذران.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.