تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

تصویر علیرضا امیرقاسمی در هنگام پخش مستقیم آخرین مسابقه تیم ایران از شبکه سوم سیما

علیرضا امیرقاسمی و تصویر او در شبکه سوم سیما

تصویر علیرضا امیرقاسمی مدیر شبکه تلویزیونی تپش کنار رینگ مسابقات کشتی در هنگام پخش مستقیم آخرین مسابقه تیم ایران از شبکه سوم سیما دیده شد.

در پی برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در کشور آمریکا و شهر لس آنجلس و حضور تیم ملی ایران در آنجا از قبل مشخص بود که ایرانیان زیادی به سالن برگزاری مسابقات خواهند آمد.

در این میان حضور مرد ایرانی لس آنجلسی در کنار تشک مسابقات خیلی تعجب آور بود ، تصویر علیرضا امیرقاسمی مدیر شبکه تلویزیونی تپش کنار رینگ مسابقات کشتی در هنگام پخش مستقیم آخرین مسابقه تیم ایران از شبکه سوم سیما دیده شد.

علیرضا امیر قاسمی

تصویر امیر قاسمی در هنگامی دیده شد که کمیل قاسمی برنده کشتی آخر با آمریکا شد و هنگامی که او از کنار تشک به رختکن راهنمایی می شد مرد تلویزیونی ایرانی ساکن لس آنجلس به او تبریک گفت. نکته جالب این اتفاق بعد از دیده شدن تصویر او از شبکه تلویزیونی ایران رابطه های این مرد است که معلوم نیست چطور در کنار زمین مسابقه حضور یافته است.

منبع : caffecinema.com

بازنشر: بیکلک | bikalak.com

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.