بی کلک

امیر تتلو بهت دانلود آهنگ با لینک مستقیم MP3

|| <> دانلود آهنگ ( دانلود آهنگ جدید ) :: امیر تتلو :: - بهت <>||

|| <> دانلود بهت از :: امیر تتلو :: با لینک مستقیم <>||

|| <> آهنگ بهت :: امیر تتلو :: « دانلود به راحتی به وسیله :: بی کلک » :: <>||

|| <> :: _-_ هنرمند سرافراز ایرانی امیر تتلو _-_ :: <>||

N--------------/-|-/--------------M

Download music from {Bikalak.Com} site

Amir Tataloo

Ahang Amir Tataloo

Amir Tataloo Boht

N--------------/-|-/--------------M

ترانه و موزیک: امیر تتلو

(همراه با متن ترانه بهت)

دانلود آهنگ

امیر تتلو بهت | بهت امیر تتلو

امیر تتلو بهت دانلود آهنگ با لینک مستقیم MP3

N--------------/-|-/--------------M

متن آهنگ امیر تتلو با نام بهت

N--------------/-|-/--------------M

<-/ اینجا دیگه فقط تویی و یه کلمه ->
<-/ بدونِ هیج حرف اضافه ای ->
<-/ حتی بدونِ مثال ->
<-/ فقط بهت ->
<-/ من و بهت، من و دلِ شکسته ->
<-/ من و جا نماز و مهر ->
<-/ منو یهعالمه حرفِ بد ->
<-/ که میشه بهت گفت ->
<-/ منو از عرش به فرش رسیدن ->
<-/ منو افت ->
<-/ منو نگرانی، وحشت منو خوف ->
<-/ منو پاره کردن رشته هام از این و اون ->
<-/ حتی خدا از خدا، منو کفر ->
<-/ منو پاک کردن نوشته هام ->
<-/ خط خطی و بلاک و کوفت و زهرِ مار ->
<-/ منو ریپیتِ یه آهنگ، منو قفله ->
<-/ اصاً بعدِ هر سربالایی سرازیری در کار نبود ->
<-/ از اول فقط درد فقط خواب بد و غم ->
<-/ ما رو از خواب پروند ->
<-/ همش غُر، تنفر، همش بهت ->
<-/ همش بغض؛ زیرِ چشمام کبود ->
<-/ همش بیدار تا صبح، مث جغد ->
<-/ ولی خب هیشکی باهام نموند ->
<-/ اصاً بعدِ هر سربالایی سرازیری در کار نبود ->
<-/ از اول فقط درد فقط خواب بد و غم ->
<-/ ما رو از خواب پروند ->
<-/ همش غُر، تنفر، همش بهت ->
<-/ همش بغض؛ زیرِ چشمام کبود ->
<-/ همش بیدار تا صبح، مث جغد ->
<-/ ولی خب هیشکی باهام نموند ->
<-/ راستش نمیخوام توو این آلبوم ->
<-/ واقعیت هم اینه که وقتی ساحلی وجود نداره ->
<-/ دست و پا زدن بی فایدست ->
<-/ همینکه بفهمی دست و پا زدن بی فایدست ->
<-/ همین این، همین این یعنی بهت ->
<-/ من و دست و پا زدن توو لجن خود ساخته ->
<-/ اصاً غریبه ای توو کار نی انگاری ->
<-/ آشناهان که باز همه دست دادن واسه کشتنِ من ->
<-/ من و سیگار که هیچی ->
<-/ تو هم جای جفتک و قضاوتِ من ->
<-/ یه شب بشین خودتو یه بار دوره کن ->
<-/ اصاً بعدِ هر سربالایی سرازیری در کار نبود ->
<-/ از اول فقط درد فقط خواب بد و غم ->

N--------------/-|-/--------------M

N--------------/-|-/--------------M

 - آهنگ امیر تتلو بهت با کیفیت 128 320 MP3  -

N--------------/-|-/--------------M

<-/ ما رو از خواب پروند ->
<-/ همش غُر، تنفر، همش بهت ->
<-/ همش بغض؛ زیرِ چشمام کبود ->
<-/ همش بیدار تا صبح، مث جغد ->
<-/ ولی خب هیشکی باهام نموند ->
<-/ بهت، گفتم ->
<-/ اینجا دیگه هیچی مهم نی ->
<-/ یا بهتر بگم درست وقتیه که ->
<-/ همه چیزای مهم در حال از دست رفتنن ->
<-/ بهت، همون لحظه ی مهمیه که ->
<-/ میفهمی هیچ چیز مهمی وجود نداره ->
<-/ وقتیه که میفهمی هیچ راهی وجود نداره ->
<-/ به غیر از تغییر ->
<-/ مهم نی که نمونی، مهم نی که بری ->
<-/ مهم نی که نشه ->
<-/ هر چی فکر کردی مهم نی که بفهمی ->
<-/ این روانی چه لشه ->
<-/ مهم اینه از این به بعد این شکلی میشه نشه ->
<-/ منو خردم کن و بساز از اول، مهم نی ->
<-/ کیه توو دلم بپرسن، اگه صد بار هم ازم، خودتی ->
<-/ میفهمم سخته این روزا غیرِ من، هیشکی دورت نی ->
<-/ ولی خب کنارِ من کیه مگه؟ هیشکی خودتی ->
<-/ اصاً بعدِ هر سربالایی سرازیری در کار نبود ->
<-/ از اول فقط درد فقط خواب بد و غم ->
<-/ ما رو از خواب پروند ->
<-/ همش غُر، تنفر، همش بهت ->
<-/ همش بغض، زیرِ چشمام کبود ->
<-/ همش بیدار تا صبح، مث جغد ->
<-/ ولی خب هیشکی باهام نموند ->
<-/ اصاً بعدِ هر سربالایی سرازیری در کار نبود ->
<-/ از اول فقط درد فقط خواب بد و غم ->
<-/ ما رو از خواب پروند ->
<-/ همش غُر، تنفر، همش بهت ->
<-/ همش بغض، زیرِ چشمام کبود ->
<-/ همش بیدار تا صبح، مث جغد ->
<-/ ولی خب هیشکی باهام نموند ->
<-/ راستی، بهت یه قسمت قبلِ قفسه ->
<-/ یه وقتایی هم یه قسمت بعدش ->
<-/ فکر کنم باز زر زیاد زدم ->
<-/ خلاص، دیگه خلاص ->

N--------------/-|-/--------------M


کد پخش آنلاین برای وبلاگ ها