بی کلک

عرفان و سوگند صدا گرمتو از پشت خط دانلود آهنگ MP3

|| <> دانلود آهنگ ( دانلود آهنگ جدید ) :: عرفان :: و :: سوگند :: - صدا گرمتو از پشت خط <>||

|| <> دانلود صدا گرمتو از پشت خط از :: عرفان :: و :: سوگند :: با لینک مستقیم <>||

|| <> آهنگ صدا گرمتو از پشت خط :: عرفان :: و :: سوگند :: « دانلود به راحتی به وسیله :: بی کلک » :: <>||

|| <> :: _-_ هنرمندان سرافراز ایرانی عرفان و سوگند _-_ :: <>||

N--------------/-|-/--------------M

Download music from {Bikalak.Com} site

Sogand

Ahang Sogand

Erfan

Ahang Erfan

Erfan Ft Sogand Yadete

N--------------/-|-/--------------M

(همراه با متن ترانه صدا گرمتو از پشت خط)

دانلود آهنگ

عرفان صدا گرمتو از پشت خط | صدا گرمتو از پشت خط عرفان

سوگند صدا گرمتو از پشت خط | صدا گرمتو از پشت خط سوگند

عرفان و سوگند صدا گرمتو از پشت خط دانلود آهنگ MP3

N--------------/-|-/--------------M

متن آهنگ عرفان و سوگند با نام صدا گرمتو از پشت خط

N--------------/-|-/--------------M

<-/ رفتی و رفتی و این دل من ->
<-/ منتظر بشنوه آخر شب ->
<-/ صدا گرمتو از پشت خط ->
<-/ جلو چشمامه تصویرت همش ->
<-/ رفتی و رفتی و این دل من ->
<-/ منتظر بشنوه آخر شب ->
<-/ صدا گرمتو از پشت خط ->
<-/ جلو چشمامه تصویرت همش ->
<-/ در باز شد اومدی تو ->
<-/ کل دنیام آفتاب شد اومدی تو ->
<-/ آره , میخواستی دل و به من بدی ->
<-/ میخواستی همه زندگیتو به من بدی ->
<-/ نمیگذرم ازت من یکی ->
<-/ اگه سهم من نیسی ->
<-/ بگو اصن سهم کی ->
<-/ مث دستام میتونه بگیری دست کی ->
<-/ بدن گرمتو توبغلش لعنتی ->
<-/ توی گوشم میخوام با اون دوتا لب بگی ->
<-/ همه آهنگای دوران بچگی ->
<-/ امکان نداره از حرفای هم خسته شیم ->
<-/ فقط از یه چیز ترس داریم اونم ترس چی ->
<-/ که وقتی صبح میشه باید از پیشم بری ->
<-/ پی نمیزاریم تلف بشه لحظه ای ->
<-/ نمیزام تا بینمون فاصلس بری ->

N--------------/-|-/--------------M

N--------------/-|-/--------------M

 - آهنگ عرفان و سوگند صدا گرمتو از پشت خط با کیفیت 128 320 MP3  -

N--------------/-|-/--------------M

<-/ زمان ببرتت قاصدک ->
<-/ رفتی و رفتی و این دل من ->
<-/ منتظر بشنوه آخر شب ->
<-/ صدا گرمتو از پشت خط ->
<-/ جلو چشمامه تصویرت همش ->
<-/ رفتی و رفتی و این دل من ->
<-/ منتظر بشنوه آخر شب ->
<-/ صدا گرمتو از پشت خط ->
<-/ جلو چشمامه تصویرت همش ->
<-/ میخواستم همهچیو بگمو وقت نشد ->
<-/ به خودم گفتم عرفان بگو دیگه خر نشو ->
<-/ ولی خودت فهمیدی و دیدی قلبمو ->
<-/ یادته آخرین شب خندیدیم از شب تا صبح ->
<-/ یادته افتادم پایین ->
<-/ یادته تخترو ->
<-/ یادته نورو کم میکردم گفتی ور نرو ->
<-/ یادته لهجرو ->
<-/ یادته همه کارو خندرو ->
<-/ جون من بگو یادته هنوز صحنرو ->
<-/ یادته میخواستم موهاتو خوشک کنم ->
<-/ بهم میخندیدی میگفتی چه ..خُلم ->
<-/ خندت بقیرو تو دل من کشت و رفت ->
<-/ حسی که نمیتونم بش پست کنم ->
<-/ دنیا اینه دیگه ->

N--------------/-|-/--------------M


کد پخش آنلاین برای وبلاگ ها