روز هشتم جشنواره جمعاً پنج فیلم در سالن اصلی کاخ جشنواره روی پرده می رود که در میانشان نام آثار فیلمسازان مطرحی چون داریوش مهرجویی، سعید سهیلی و کیانوش عیاری به چشم می خورد. تصاویر خبرگزاری های داخلی از فرش قرمز اشباح و حضور بازیگران در روز هشتم در کاخ جشنواره را می‌بینیم:

107763_541

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107762_994

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107760_611

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107759_220

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107757_550

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107706_891

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107708_247

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107710_892

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107711_250

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107715_895

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر

107705_422

عکس های روز هشتم جشنواره فیلم فجر