عکسی از حضور محمدرضا شاه پهلوی و فرح دیبا در حرم امام رضا (ع)

عکس فرح دیبا و محمدرضا پهلوی

عکس فرح دیبا و محمدرضا پهلوی در حرم امام رضا (ع)