عکس مهدی مهدوی کیا و مهدی رحمتی

 

این تصویر مربوط به آخرین مهمانی مهدی مهدوی کیا در تهران می باشد که بعد از خداحافظی این عزیز و سمت جدید ایشان در آسیا گرفته شد و عده زیادی از فوتبالیست ها و دوستان نزدیک مهدی مهدوی کیا در این مهمانی حضور به هم رسانیدند.
از سمت راست تصویر سرکار خانم آیدا مصباحی و سمت چپ در کنار مهدی رحمتی سرکار خانم پریسا قهرمانی از دوستان خبرنگار و روزنامه نگار می باشند و عکس فوق را مربوط به آن مهمانی خواندند. برخی سایت ها این عکس را با عنوان همسران این دو بازیکن قرار دادن که کذب می باشد.

عکس مهدی مهدوی کیا و مهدی رحمتی در کنار همسرانشان