david bautista 0 عکس های جدید دیوید باتیستا

دیوید مایکل باتیستا (به انگلیسی: David michael Bautista)‏ متولد 18 ژانویه 1969 (28 دی 1347 شمسی) در واشنگتن آمریکا، کشتی گیر کشتی حرفه ای است. قد او 1.98 متر است. David Michael Bautista نام پدر و Donna Raye Bautista نام مادر اوست. او پیشتر در لیگ WWE فعالیت داشت و یکی از بزرگترین کشتی گیران این کمپانی بود. او یک بار قهرمان رویال رامبل در سال 2005 میلادی، 2 بار قهرمانی تیمی به همراه ریک فلیر و جان سینا، 6 قهرمانی سنگین وزن جهان و قهرمانی wwe را در کارنامه خود دارد. او تعدادی تکنیک و حرکت های ثبت شده به نام خودش در کشتی حرفه ای دارد. نام حرکات او spear و spin boster و batista bomb است. دیوید باتیستا ملقب به THE ANIMAL DAVE BBATISTA مشهور است. حرکاتی سنگینی دارد که می توند هر شخصی را از پای در آورد.

david bautista 1 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 2 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 3 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 4 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 5 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 6 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 7 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 8 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 9 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 10 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 11 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 12 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 13 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 14 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 15 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 16 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 17 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 18 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 19 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 20 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 21 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 22 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 23 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 24 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 25 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 26 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 27 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 28 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 29 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 30 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 31 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 32 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 33 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 34 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 35 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 36 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 37 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 38 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 39 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 40 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 41 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 42 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 43 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 44 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 45 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 46 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 47 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 48 عکس های جدید دیوید باتیستا

david bautista 49 عکس های جدید دیوید باتیستا