کنکور سراسری سال ۱۳۹۳ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با آزمون داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی از ساعت هشت صبح روز (پنجشنبه) آغاز شد.
resized_390631_131 resized_390632_628 resized_390633_165 resized_390634_660 resized_390635_239 resized_390636_491 resized_390637_806 resized_390638_800 resized_390640_652 resized_390641_145 resized_390642_293 resized_390643_407 resized_390644_579 resized_390645_933 resized_390646_890 resized_390647_492 resized_390648_429 resized_390649_178 resized_390650_855