اله اسکندری در جشن انجمن سپاس، پیراهن حمید استیلی که در جام جهانی ١٩٩٨ با آن گل تاریخی اش را به امریکا زده بود به نفع این موسسهء خیریه به حراج گذاشته شد.

843_349-520x523

این پیراهن به مبلغ یک و نیم میلیارد تومان به فروش رفت.