تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

عکس های لو رفته ابرو گوندش و همسرش رضا ضراب

7-17-2014 10-23-15 PM

پس از آزادی با قید وثیقه بازرگان ایرانی مظنون به پولشویی در ترکیه کمتر خبری از او در رسانه ها منتشر می شود.

رسانه های ترکیه روز گذشته جدید ترین تصاویر ضراب را با همسر ترک تبارش ” ” در بازگشت از سفر تفریحی دو هفته ای شان به یکی از جزایر حاشیه بدروم منتشر کردند.

7-17-2014 10-23-05 PM  7-17-2014 10-23-32 PM

 

ضراب و گوندش با قایق تفریحی لوکس خود به این سفر رفته بودند و پس از بازگشت دو مامور حفاظت شان منطقه را کنترل کردند. آنهاهمان طور که در آخرین تصویر نیز قابل مشاهده است پیش از پیاده شدن ضراب و همسرش از کشتی تفریحی، برای چک کردن منطقه از دوربین استفاده کردند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.