عکس های ارسالی و عکس های مربوط به اجرای گروه در میلان , ایتالیا که در ادامه مطلب میتوانید مشاهده کنید .

zzz2-(1)

zzz2-(2)

zzz2-(3)