photo_2016-04-28_14-42-35

این تصویر که در آن ناصر حجازی، داریوش اقبالی و بهروز وثوقی را مشاهده می کنید در بهار سال 1351 انداخته شده است.

منبع : بی کلک