محمد رضا گلزار با انتشار عکس جدید زیر از خودش نوشت:
گفتگو و ارتباط مستقیم با محمد رضا گلزار با ارسال کلمه گلزار یا RG به ۲۰۵۰ ( dar hamrahe avval)

Golzar-Yekdost.ir-1