“محمدرضا گلزار” “بازیگر سینما” و “سوپر استار” سال‌های نزدیک سینمای ایران که چند وقتی است به خارج از ایران سفر کرده است، با حضور در “کنسرت‌”های ضد اخلاقی برخی از “خواننده‌های زیرزمینی” در “دبی” عکس‌های تامل برانگیزی را گرفته است.

Golzar-bikalak (1)

Golzar-bikalak (2)

Golzar-bikalak (3)

Golzar-bikalak (4)

Golzar-bikalak (5)

Golzar-bikalak (6)

Golzar-bikalak (7)

Golzar-bikalak (8)

Golzar-bikalak (9)

Golzar-bikalak (10)