عکسی که مشاهده می کنید به عنوان عاشقانه ترین عکس سال 2014 انتخاب شد.

عکاس این عکس می گوید که به صورت اتفاقی دیدم که دو حلزون تمام تلاش شان را می کنند تا از روی دو گیلاس بهم برسند و همدیگرو ببوسند.