باران کوثری این عکس را از جشن تولد احمد مهرانفر در اینستاگرام منتشر کرده است.

31070_549