پلاکاردی جالب علیه ساپورت پوشی

تصویر زیر، پلاکاردی را نشان می‌دهد که روی آن جمله‌ای در تقبیح «ساپورت‌پوشی» نوشته شده است.

منبع : پارسینه

بازنشر : بی کلک